Gledanje na više uređaja ili na više lokacije moguće ja samo u Paketu CYBER. Dodatni uređaj se naplaćuje 15 €/mj. osim ukoliko odaberete paket na 6 ili 12 mj. Onda je moguća korekcija cijene.

Paket CYBER  6 + jedan dodatni uređaj 20 €
Paket CYBER 12 + jedan dodatni uređaj 40 €

U paketima BRUTAL i VIP nije moguće gledanje na više uređaja ili na više lokacija, te svako nepoštivanje ovog uvjeta može rezultirati automatskim prekidom rada usluge.