Moguće je gledanje na više računala ali samo u paketu CYBER po definiranim uvjetima u sekciji iznad.

Da li mogu da koristim uslugu na 2 ili 3 TV-a na različitim lokacijama?