Za sve Smartphone Android i iOS uređaje dostupna je mobilna aplikacija, koju možete preuzeti na Play Store-u ili App Store-u.

Nakon instalacije i pokretanja aplikacije, na ekranu će se pojaviti izbornik gdje je potrebno da unesete m3u listu koju zaprimite od nas na svoj mail. Potrebno ju je kopirati ili prebaciti u aplikaciju koju ste već prethodno skinuli.